Kunngjøringer

3 comments

 1. Styret sier:

  INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Røysa Småbåthavn.

  Torsdag (Skjærtorsdag) 13. april 2017 kl. 15.00 i Bakeriet Pub og Kafé. (Ved Coopbutikken, Mølnbukt)

  Til det ordinære årsmøtet den 20.03 ble sakslisten endret etter innkallingsfristen på 14 dager, og den nye lista ble ikke sendt ut til medlemmene. Årsmøtet bestemte at det skulle innkalles til ekstraordinært årsmøte for at alle medlemmene skal få anledning til å ta stilling til en eventuell ny organisasjonsform. Årsmøtet bestemte at sittende styre fungerer fram til ekstraordinært årsmøte.

  ÅRSMØTESAKER:

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Overføring av verdier fra Røysa Småbåthavn SA.
  4. Oppløsning av Røysa Småbåthavn SA.
  5. Valg av avviklingsstyre.

  KONSTITUERENDE MØTE

  1. Forslag til nye vedtekter.
  2. Forslag til nytt havnereglement.
  3. Valg av styre.
  4. Valg av revisorer.
  5. Valg av valgkomité.
  6. Eventuelt.
  Informasjon om forsikringsavtalen
  Status mudring

  Enkel servering.

  VELKOMMEN.

  Styret i Røysa Småbåthavn SA.

 2. Hallstein sier:

  Etterlysning!

  Dersom noen har historier, bilder eller annen info fra båthavnas fødsel, barndom og oppvekst, ta kontakt. Bruk epost Hallstein.Lohre+roysa@gmail.com eller telefon 90106871.

  Hilsen Hallstein

 3. Hallstein Løhre sier:

  Her finnes 24 timers historikk for web-kamera mot nord:

  http://www.lookr.com/no/lookout/1387441774-M%C3%B8lnbukt#action-play-day

  Her finnes 1 måneds historikk for web-kamera mot nord:

  http://www.lookr.com/no/lookout/1387441774-M%C3%B8lnbukt#action-play-month

Legg igjen en kommentar