Hjem

Det har oppstått skade på lille moloen under vinterstormene. Store steiner har kommet ned i innløpet til havn. Vær forsiktig ved passering med båt.

 

Springflo 11. februar 2020: